Condicions

  • Només s’acceptarà que una assignatura de cambra consti com a precursada si prèviament s’ha indicat en la prematrícula.
  • Només es concediran validacions i reconeixements d'assignatures de cambra que encara no hagin estat matriculades.
  • Només es podran fer anul·lacions de convocatòria o ampliacions de matrícula de les assignatures de cambra en casos excepcionals i degudament justificats. En aquests casos s’haurà de seguir el procediment excepcional per a la modificació de matrícula

Seran denegades les següents sol·licituds:

  • Que una assignatura de cambra consti com a precursada sense haver-ho indicat en la prematrícula. Pots sol·licitar que una altra assignatura de cambra et consti com a precursada en base a la mateixa col·laboració en la següent prematrícula.
  • La validació o el reconeixement d’assignatures de cambra que ja s'hagin matriculat.
  • L’anul·lació de convocatòria o l’ampliació de matrícula d’una assignatura de cambra, a no ser que es tracti d’un cas excepcional, degudament justificat i que procedeixis com s’indica en l’apartat corresponent.

En cas que sigui necessari, pots posar-te en contacte amb la coordinació de cambres mitjançant el Formulari de consultes i incidències de cambres. Per defecte no es contestaran correus electrònics.