Professorat

El Departament gestiona les assignatures específiques i la recerca de l'àmbit de la musicologia entesa en el sentit més ampli i a partir les perspectives més diverses: històrica, analítica, antropològica, semiològica, etc. Així mateix, gestiona el professorat que les imparteix i promociona la realització d’activitats conjuntes amb altres departaments en temes d’interès comú.

El Departament reuneix professorat de formació i procedència molt diversa, per tal de garantir la riquesa d’enfocaments i l’orientació pluridisciplinar imprescindibles en la docència i la recerca contemporànies. Aquesta riquesa permet també a l'estudiant escollir les línies de treball més afins als seus interessos i a les seves preferències estilístiques, metodològiques, temporals, i geogràfiques.

Els estudiants del departament gaudeixen a l’ESMUC d’un entorn idoni per compatibilitzar les seves inquietuds en recerca amb la pràctica musical i la formació com a intèrprets.

A més, la convivència amb estudiants d’altres àmbits i disciplines musicals fomenta un treball multidisciplinar, integral i relacionat amb la dimensió pràctica del fet musical, que no sempre és possible en entorns diferents als d’una escola superior de música.

 

Marta Almajano

Almajano, Marta

Professora de Cant històric

Javier Artigas

Professor d'orgue i Anàlisi de la Música antiga

Emmanuel Balssa

Balssa, Emmanuel

Professor de Viola de gamba

Xavier Blanch

Blanch, Xavier

Professor d'oboè històric

Javier Bonet

Bonet, Javier

Professor de trompa i trompa natural

Josep Borràs

Borràs, Josep

Professor de fagot històric

Lluís Coll

Coll, Lluís

Professor de Corneta i cambra

Pere Casulleras

Casulleras, Pere

Professor de cambra

Lambert Climent

Climent, Lambert

Professor de cant històric i cambra

Lorenzo Coppola

Coppola, Lorenzo

Professor de Clarinet històric

Xavier Díaz Latorre

Díaz Latorre, Xavier

Professor de corda polsada i cambra

Pedro Estevan

Estevan, Pedro

Professor de percussió històrica

Mara Galassi

Galassi, Mara

Professora d'Arpes històriques

Simeón Galduf

Galduf, Simeón

Professor de sacabutx

Francesc Garrigosa

Garrigosa, Francesc

Professor de cant històric

Montserrat Gascón

Gascón, Montserrat

Professora de traverso

Luca Guglielmi

Guglielmi, Luca

Professor de clavicèmbal i fortepiano

Marc Hantaï

Hantaï, Marc

Professor de traverso

Manfredo Kraemer

Kraemer, Manfredo

Professor de violí històric

Pedro Memelsdorff

Professor de flauta de bec

Emilio Moreno

Moreno, Emilio

Professor de violí històric i viola històrica

Paul Poletti

Poletti, Paul

Professor de:
 Afinacions del teclat
 Afinacions històriques

 

Alba Roca

Roca, Alba

Professora de violí històric

Francisco Rubio

Professor d'improvisació de la Música Antiga