Assignatures instrumentals - Itinerari de Jazz

Assignatura Professors ECTS Hores lectives
Bateria Jazz, instrument principal

David Xirgu

Jo Krause

95 180
Bateria JiMM, instrument secundari

David Xirgu

Jo Krause

12 45
Cant Jazz, instrument principal

Ana Finger

Carme Canela

Mireia Lara

95 180
Cant JiMM, instrument secundari

Ana Finger

Carme Canela

Mireia Lara

12 45
Clarinet Jazz, instrument principal Xavier Figuerola 95 180
Clarinet JiMM, instrument secundari Xavier Figuerola 12 45
Contrabaix Jazz, instrument principal

Horacio Fumero

Mario Rossy

95 180
Contrabaix Jazz, instrument secundari

Horacio Fumero

Mario Rossy

12 45
Guitarra Jazz, instrument principal

Dani Pérez

Joan Sanmartí

95 180
Guitarra JiMM, instrument secundari

Dani Pérez

Joan Sanmartí

12 45
Piano Jazz, instrument principal

Joan Díaz

Albert Bover

Lluís Vidal

Joan Monné

Ignasi Terraza

Francesc Capella

95 180
Piano JiMM, instrument secundari

Ignasi Terraza

Eduardo Tancredi

Albert Bover

Francesc Capella

Joan Monné

Joan Díaz

Xavi Ibáñez

12 45
Saxòfon Jazz, instrument principal

Eladio Reinón

Xavier Figuerola

Gorka Benítez

95 180
Saxòfon JiMM, instrument secundari

Eladio Reinón

Xavier Figuerola

Gorka Benítez

12 45
Trombó Jazz, instrument principal

Toni Belenguer

John Dubuclet

95 180
Trombó JiMM, instrument secundari

John Dubuclet

Toni Belenguer

12 45
Trompeta Jazz, instrument principal Matthew Simon 95 180
Trompeta JiMM, instrument secundari Matthew Simon 12 45
Violí Jazz, instrument principal Oriol Saña 95 180
Violí JiMM, instrument secundari Oriol Saña 12 45
Viola JiMM, instrument secundari Oriol Saña 12 45
Violoncel JiMM, instrument secundari Oriol Saña 12 45

Bateria Jazz IP

Professors:

David Xirgu i Jo Krause

Assignatura anual i  obligatòria de 96 crèdits totals

Cant Jazz IP

Professores: Ana Finger i Carme Canela. Assignatura anual i obligatòria de 96 crèdits totals