Departaments

Els departaments són unitats organitzatives de caràcter acadèmicopedagògic pel que fa a la docència, que agrupen el professorat vinculat a una àrea concreta de coneixement.