Interpretació vocal del Jazz i la Música Moderna

El curs, impartit pel professorat de veu del Departament de Jazz i Música Moderna, va dirigit a professionals i estudiants que posseeixin un títol superior de música d'instrument o acreditin trobar-se en aquest nivell. 

Objectius

 • Desenvolupar la tècnica corporal i vocal necessària per permetre el màxim rendiment de la veu dins les diferents situacions interpretatives.
 • Aprofundir en el coneixement dels diferents estils del jazz i de la música moderna i desenvolupar la interpretació estilística escollint un repertori adient per adaptar-lo de manera personal. Construir una sòlida base interpretativa a partir d'aportacions individuals i originals.
 • Desenvolupar la improvisació vocal dels els estils proposats, entenent-la com una capacitat essencial d'expressió personal i creativa.
 • Aprofundir en els processos que estimules el desenvolupament de la comunicació d'emocions en la interpretació a través de la pròpia personalitat.
 • Disposar de recursos per elaborar de manera correcta i efectiva guinos i arranjaments del repertori treballat.

Durada i calendari

El curs té una durada de 15 hores.

S'imparteix els divendres, en horari de 12.00 h a 13.30 h, a les aules de jazz de l'escola.

Febrer 13, 20 i 27
Març 6, 13, 20 i 27
Abril 10, 17 i 24

Continguts

 • Postura corporal. Respiració i suport. Emissió i ressonància: treball en les diferents estructures que formen l'aparell fonador com els plecs covals, llengua, vel del paladar, laringe, twang. Qualitats vocals: veu parlada, falsets, belting.
 • Fraseig estilístic, l'anàlisi del text i la melodia, harmonia. Aspectes dramàtics i adequació de les qualitat vocals a la interpretació. Articulació i dicció. Tècniques d'aprenentatge i memorització dels temes, lletres i melodies. Presència escènica, expressivitat, el cos com a vehicle. Els elements que intervenen en la interpretació i comunicació amb el públic.
 • La improvisació: articulació rítmica (swing, latin...), entrenament auditiu, patrons.
 • Síl·labes de scat. Tècniques d'ornamentació melòdica.
 • Relació i comunicació amb els altres integrants del conjunt, el cantant com a líder.
 • Tècniques d'elaboració de guions/arranjaments.

Professorat

Professorat de veu del Departament de Jazz i de Música Moderna: 

 • Ana Finger
 • Carme Canela
 • Mireia Lara

Preu

350€

Preinscripció

Del 23 de desembre de 2014  al 6 de febrer de 2015.

Més informació 

Secretaria de Postgraus
Escola Superior de Música de Catalunya
C. Padilla 155

cursos@esmuc.cat