Educació de l'oïda contemporània

Curs que facilita la capacitat d'improvisar o tocar melodies mitjançant l'oïda, així com la transcripció de material sonor.

S'adreça a professionals de l'ensenyament musical amb estudis en l'àmbit de la música clàssica, a estudiants de grau professional que es vulguin preparar per accedir a un grau superior, o a altres professionals o aficionats que acreditin estudis musicals.

Durada i calendari

El curs té una durada de 15 hores. 

S'imparteix els divendres, en horari de 10.30 h a 12.00 h.

Febrer 13, 20 i 27
Març 6, 13, 20 i 27
Abril 10, 17 i 24

Objectius

 • Introduïr l'estudiant al concepte de l'oïda relativa mitjançant la utilització del "do mòbil", sistema basat en el reconeixement de les funcions melòdiques i harmòniques per desenvolupar l'oïda.
 • Reconèixer els colors i les tendències de resolució de les notes de l'acord i de les seves tensions.
 • Millorar la capacitat d'improvisar o tocar melodies mitjançant l'oïda.
 • Adquirir/millorar la capacitat per transcriure material sonor propi de l'àmbit del jazz i la música moderna (peces, fragments, melodies, harmonies, solos, línies de baix, acords, vamps i riffs, etc.)
 • Millorar la memorització del material sonor amb l'instrument.

Continguts

 • Treballar amb melodies, ritmes, intervals, línies de baix i acords.
 • Conceptes bàsica de l'harmonia de jazz.
 • Exercicis de dictats melòdics i harmònics.
 • Pràctiques a classe amb la veu i l'instrument.
 • Introducció a la transcripció i anàlisi de solos dels mestres de jazz i música contemporània. 
 • Utilització d'exercicis gravats per a pràctiques a casa.

Professorat

John DuBuclet, professor titular del Departament de Jazz i Música Moderna de l'Esmuc.

Preu

300€

Preinscripció

Del 23 de desembre de 2014 al 6 de febrer de 2015.

Més informació 

Secretaria de Postgraus
Escola Superior de Música de Catalunya
C. Padilla 155

cursos@esmuc.cat