Aplicació de les tècniques rítmiques carnàtiques a la música occidental

El curs d'Aplicació de les tècniques rítmiques carnàtiques a la música occidental s'adreça a intèrprets, improvisadors, pedagogs i compositors amb la finalitat de millorar elements rítmics claus en la música del segle XX.

Es tractaran conceptes rítmics de la música carnàtica i les seves aplicacions pedagògiques, interpretatives i creatives dins d'un marc occidental, a partir d'un programa de cinc anys que s'imparteix al Conservatori d'Àmsterdam i que atrau uns 200 alumnes cada any.

Professor: Rafael Reina

Objectius

 • Ser capaços de realitzar polirítmies i polipulsacions que qualsevol músic es pot trobar en la pràctica musical contemporània (des de Stravinsky fins a Xenakis) i en el jazz contemporani (Steve Coleman, Yellow Jackets o Vijai Iyer). 
 • Aprendre a superposar 3, 4, 5 i 7 notes sobre 2, 3, 4, 5 i 7 pulsacions. 
 • Aprendre a frasejar al voltant d’un accent aplicat sistemàticament a una subdivisió de compàs.
 • Desenvolupar una major sensació de pols en el músic.
 • Ser capaços d’improvisar sobre compassos d’amalgama amb total precisió i soltura.
 • Definir una metodologia més concreta i complerta per aplicar a l’ensenyança del solfeig rítmic de qualsevol nivell.
 • Desenvolupar tècniques creatives basades en organitzar el material rítmic en conceptes concrets que possibilitin al creador utilitzar els mencionats conceptes d’una forma mes orgànica i precisa.
 • Millorar la precisió i la comprensió rítmica en general.
 • Ser capaços de frasejar amb cinquets i septets amb total precisió.

 

Durada, calendari i horari

El curs s'imparteix durant el període d'octubre de 2018 a l'abril de 2019, en les següents dates:

Calendari del curs
19 i 20 octubre
116 i 17 novembre
14 i 15 desembre
11 i 12 gener
8 i 9 febrer
8 i 9 març
5 i 6 abril
26 i 27 abril

 

El curs esta estructurat per a:

 • Intèrprets i compositors amb con formació clàssica
 • Improvisadors

El total de 32 hores que dura el curs està dividit en classes de 2 hores cada dia. 

Cada opció rebrà material completament diferent en funció de les seves necessitats. Els alumnes poden assistir en qualitat d'oients a 4 hores de treball.

Continguts

Per a intèrprets (música clàssica, música antiga, música contemporània, etc)
Divendres  i dissabtes, 17:30h a 19:30h

L’èmfasi es posarà més en la interpretació i comprensió de partitures rítmicament complexes, aplicant el sistema carnàtic. Aquesta opció està pensada per estudiants, músics o professors de formació acadèmica dintre de la música clàssica que vulguin aprofundir en la interpretació de música contemporània occidental especialment complexa. Aquesta opció ajuda a superar dificultats que es poden trobar en moltes obres de música contemporània (Stravinsky, Messiaen, Xenakis, Boulez, Elliott Carter, Ferneyhough o Ligeti), i a reforçar d’una manera sòlida i metòdica el solfeig rítmic que s’estudia a Occident. La pràctica de polirítmies, polipolsacions, cinquets, septets i la reafirmació d’un bon sentit de tempo en el músic serà una part fonamental d’aquesta opció. L'ensenyament del sistema rítmic carnàtic és un dels més complexos i metòdics. Per aconseguir aquestes finalitats, l'ús de l'anomenat solkattu (conjunt de síl·labes rítmiques del sud de l'Índia) juga un paper molt important a l'hora de memoritzar i sentir patrons rítmics i frases.

Per a improvisadors 
Divendres  i Dissabtes 12h - 14h

La matèria es focalitzarà especialment en el que es el fraseig amb ritmes irregulars, construcció de frases i desenvolupament de figures rítmiques complexes. Els objectius seran com realitzar polirítmies i polipolsacions que qualsevol músic es pot trobar a música contemporània (des de Stravinsky fins Xenakis) i en jazz contemporani (Steve Coleman, Yellow Jackets o Vijai Iyer), i així mateix frasejar en cinquets i septets amb total precisió i feeling, i molt important, la manera de crear una sensació de pulsació en el músic. Els conceptes rítmics de la polirítmia, polipolsacions i amalgames irregulars utilitzats en el sud de l’Índia proporcionen un mètode molt flexible amb què l’estudiant pot experimentar sense intentar copiar la música carnàtica. Tot el temari està reestructurat de manera que l’estudiant pugui treballar només amb els conceptes i tècniques, sense les associacions i/o connotacions estètiques de la música original.

Preu

El preu del curs és de 320 €.