Pla estratègic

El Pla Estratègic de l’Escola Superior de Música de Catalunya és l'instrument que ha de guiar l'estratègia i el treball a desenvolupar per part del centre en els 5 anys següents a la seva aprovació.

El Pla estratègic 2009-2014 té la mirada posada en horitzons més llunyans; recull i aprèn de tota la trajectòria de l'escola, recupera elements de la filosofia inicial i s'adequa a una realitat en canvi constant.