Música a secundària: objectius i recursos

La presència de la música a l’ensenyament secundari pot adquirir una rellevància especial si se sap emprar com a eina vertebradora i encaixar adequadament al currículum de secundària. També si sabem desenvolupar assignatures i projectes que la facin rellevant per als estudiants i per al propi centre.

Hores 16
Calendari 2 - 5 de juliol
Horari De 9.30h a 14.00h
Professorat Ester Bonal, Luis García, Josep Lluís Zaragozà
Preu 150€

Objectius

Abordar de forma integrada els àmbits més rellevants de la didàctica de la música a l'educació secundària, a partir de tres focus d'interès principal d'acord amb les demandes del currículum,de l'organització de les classes en gran grup i dels espais i recursos estàndards a l'ESO.

Contingut

Abordar de forma integrada els àmbits més rellevants de la didàctica de la música a l'educació secundària, a partir de tres focus d'interès principal d'acord amb les demandes del currículum, de l'organització de les classes en gran grup i dels espais i recursos estàndards a l'ESO. Un primer àmbit dedicat a la metodologia didàctica des de la perspectiva de la pràctica docent reflexiva, centrant-se de forma específica en l'ensenyament i l'aprenentatge musical per competències. Un segon àmbit centrat en la praxi musical, amb conjunts instrumentals i vocals a l'aula en format de grups grans. I el darrer àmbit dedicat al cos i el moviment, la rítmica, la creativitat i l'aprenentatge cooperatiu.

Destinataris

Professorat i equips directius de primària i secundària. Llicenciats i/o estudiants amb interès per l’ensenyament secundari.

Professorat

Ester Bonal, professora de didàctica de l’ESMUC. Llicenciada per la UB. Directora de Xamfrà, centre d’estudis escènics del Raval. Experiència docent a la secundària.

Luis García, professor de didàctica de la ESMUC. És titulat DEA en Didàctica i Organització escolar (UAB) i professor associat a la UB. Professor de pedagogia musical per la Universitat Mozarteum - Institut Orff – de Salzburg, Professor d'educació primària (UCLLM). Experiència docent a la secundària.

Josep LLuís Zaragozà, catedràtic de música a l’ensenyament secundari i professor de didàctica de l’ESMUC. Llicenciat en psicologia (UAB). Formador del Màster de Secundària a la UB, UAB, UAM, ULR i VIU.