Escola d'estiu

Escola-d'estiu-CAPÇALERA

Els cursos d’estiu que imparteix l’Esmuc proporcionen als participants eines teòrico-pràctiques per millorar els seus coneixements i habilitats musicals, i els descobreixen altres àmbits de la música que poden aportar nous recursos al seu dia a dia professional. Alhora, garanteixen la formació continuada dels professionals de l’educació i la interpretació musical.

S’adrecen a estudiants dels últims cursos del grau professional de música, a estudiants del títol superior i a professionals dels diversos àmbits i especialitats musicals. Alguns estan oberts també a persones sense formació musical. Els cursos d'estiu 2018 incideixen en matèries d'interès per al professorat, i que fomenten el retorn al sistema educatiu.

Curs Hores Dates
Escoles de música: gestió per la innovació (*) (On line) 20 3 - 6 juliol
Música a secundària: objectius i recursos (*) 16 2 - 5 juliol
Recursos i eines TAC a l’aula de música (*) 16 2 - 5 juliol
Direcció coral aplicada a primària i a secundària (*) 30 2 - 6 juliol
Percussió i música moderna: Un recurs per a l’aula (*) 16 2 - 5 juliol
Periodisme i crítica musical 20 2 - 6 juliol
La lletra de les cançons 20 9 - 13 juliol
Educació musical al XXI: la democratització de la pràctica musical 10 6 juliol
(*) Cursos reconeguts pel departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Resolució 24 de maig del 2017.

El termini d'inscripció als cursos d'estiu és del 5 d'abril al 26 de juny de 2018.