Escola d'estiu

Capçalera-escola-d'estiu

Els cursos d’estiu que imparteix l’Esmuc proporcionen als participants eines teòrico-pràctiques per millorar els seus coneixements i habilitats musicals, i els descobreixen altres àmbits de la música que poden aportar nous recursos al seu dia a dia professional. Alhora, garanteixen la formació continuada dels professionals de l’educació i la interpretació musical.

S’adrecen a estudiants dels últims cursos del grau professional de música, a estudiants del títol superior i a professionals dels diversos àmbits i especialitats musicals. Alguns estan oberts també a persones sense formació musical. Els cursos d'estiu 2017 incideixen en matèries d'interès per al professorat, i que fomenten el retorn al sistema educatiu.

Curs Hores Dates
Escoles de música: gestió per la innovació 16 3 - 6 de juliol
Música a secundària: objectius i recursos 16 3 - 6 de juliol
Recursos i eines TAC a l’aula de música 16 3 - 6 de juliol
Direcció coral aplicada a primària i a secundària 30 3 - 7 de juliol
Percussió i música moderna: Un recurs per a l’aula 16 3 - 6 de juliol

 

El termini d'inscripció als cursos d'estiu és del 8 d'abril al 26 de juny de 2017.