Escola d'estiu

Escola-d'estiu-CAPÇALERA

Els cursos d’estiu que imparteix l’Esmuc proporcionen als participants eines teòrico-pràctiques per millorar els seus coneixements i habilitats musicals, i els descobreixen altres àmbits de la música que poden aportar nous recursos al seu dia a dia professional. Alhora, garanteixen la formació continuada dels professionals de l’educació i la interpretació musical.

S’adrecen a estudiants dels últims cursos del grau professional de música, a estudiants del títol superior i a professionals dels diversos àmbits i especialitats musicals. Alguns estan oberts també a persones sense formació musical. Els cursos d'estiu 2019 incideixen en matèries d'interès per al professorat, i que fomenten el retorn al sistema educatiu.

Curs Hores Dates
Fòrum: educació musical al XXI 8 1 juliol
Escoles de música: gestió per la innovació 16 2 - 5 juliol
Percussió i música moderna: Un recurs per a l’aula 16 2 - 5 juliol
Escoltar, aprendre, tocar: Entenent el Jazz 20 8 - 11 juliol
La formació de la interpretació instrumental (Piano) 16 2 - 4 juliol
Educació musical primerenca: diverses perspectives 16 2 - 5 juliol
Recursos i eines TAC a l'aula de música 16 2 - 5 juliol
Direcció Coral aplicada a la primària i secundària 30 5 - 8 juliol

El termini d'inscripció als cursos d'estiu és del 3 de maig al 26 de juny de 2019.

Inscripció