Escola d'estiu

Capçalera-escola-d'estiu

Els cursos d’estiu que imparteix l’Esmuc proporcionen als participants eines teòrico-pràctiques per millorar els seus coneixements i habilitats musicals, i els descobreixen altres àmbits de la música que poden aportar nous recursos al seu dia a dia professional. Alhora, garanteixen la formació continuada dels professionals de l’educació i la interpretació musical.

S’adrecen a estudiants dels últims cursos del grau professional de música, a estudiants del títol superior i a professionals dels diversos àmbits i especialitats musicals. Alguns estan oberts també a persones sense formació musical. Els cursos d'estiu 2017 incideixen en matèries d'interès per al professorat, i que fomenten el retorn al sistema educatiu.

Tots els cursos han estat reconeguts pel departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Resolució 24 de maig del 2017.

Curs Hores Dates
Escoles de música: gestió per la innovació 16 3 - 6 de juliol
Música a secundària: objectius i recursos 16 3 - 6 de juliol
Recursos i eines TAC a l’aula de música 16 3 - 6 de juliol
Direcció coral aplicada a primària i a secundària 30 3 - 7 de juliol
Percussió i música moderna: Un recurs per a l’aula 16 3 - 6 de juliol

 

El termini d'inscripció als cursos d'estiu és del 8 d'abril al 26 de juny de 2017.