Pla d'estudis Especialitat Composició

 

Assignatures

ECTS

Centre

1r curs
Àlgebra Lineal 7,5 FME
Càlcul Diferencial 7,5 FME
Càlcul en una Variable 7,5 FME
Fonaments de la Matemàtica 7,5 FME
Geometria Afí i Euclidiana 7,5 FME
Instrumentació i orquestració I 3 ESMUC
Anàlisi de la música s. XX i XXI 3 ESMUC
Composició Principal I 10 ESMUC
Seminari de Composició I i II 4 ESMUC
Instrument secundari I 2 ESMUC
Formació Corporal i Comunicació I 2 ESMUC
Metodologies d’Anàlisi Musical 4 ESMUC
Música de Cambra I i II 4 ESMUC
Música i Cultura I i II 6 ESMUC
Percepció Auditiva General 3 ESMUC
Cor 2 ESMUC
2n curs
Àlgebra Lineal Numèrica 7,5 FME
Àlgebra Multilineal 7,5 FME
Anàlisi Real 7,5 FME
Informàtica 7,5 FME
Matemàtica Discreta 7,5 FME
Anàlisi de la Música I 3 ESMUC
Història de la Música s. XX i XXI 4 ESMUC
Desenvolupament Professional 3 ESMUC
Fonaments de la Composició 4 ESMUC
Instrumentació i Orquestració II 3 ESMUC
Seminari de Composició III i IV 4 ESMUC
Composició principal II i III 20 ESMUC
Instrument Secundari II i III 4 ESMUC
Tècniques Compositives I 3 ESMUC
Música i Cultura III 3 ESMUC
3r curs
Càlcul Integral  7,5 FME
Física 7,5 FME
Funcions de Variable Complexa 7,5 FME
Programació Matemàtica 7,5 FME
Topologia 7,5 FME
Estètica 4 ESMUC
Composició electroacústica I 3 ESMUC
Composició per a mitjans audiovisuals I 3 ESMUC
Direcció d'orquestra secundària I i II 6 ESMUC
Seminari de Composició V i VI 4 ESMUC
Instrument secundari IV i V 4 ESMUC
Tècniques Compositives II 3 ESMUC
Composició Principal IV i V 20 ESMUC
4t curs
Algorísmia 7,5 FME
Equacions Derivades Parcials 7,5 FME
Equacions Diferencials Ordinàries 7,5 FME
Estadística 7,5 FME
Models Matemàtics de la Física 7,5 FME
Teoria de la Probabilitat 7,5 FME
Tècniques de Composició s. XX 3 ESMUC
Formació Corporal i Comunicació II 2 ESMUC
Composició Principal VI 10 ESMUC
Seminari de Composició VII i VIII 4 ESMUC
Instrument secundari VI 2 ESMUC
Seminari de Teoria i Composició 3 ESMUC
Instrumentació i Orquestració III 3 ESMUC
5è curs
Càlcul Numèric 7,5 FME
Estructures Algebraiques 7,5 FME
Geometria Diferencial 7,5 FME
Models Matemàtics de la Tecnologia 7,5 FME
Percepció Auditiva Específica 2 ESMUC
Composició Principal VII i VIII 20 ESMUC
Instrumentació i Orquestració IV 3 ESMUC
Teoria Musical s. XX 4 ESMUC
Compositors Catalans s. XX i XXi 3 ESMUC
Tècniques Compositives III 3 ESMUC
Composició assistida per ordinador 3 ESMUC
Treball de Fi de Grau, Matemàtiques 15  
Treball de Fi de Grau, Música 8  
TOTAL ECTS 420,5