A qui es dirigeix?

La doble titulació s’orienta a estudiants amb altes capacitats tant per a les matemàtiques com per a la música, amb interès per desenvolupar la seva carrera professional en aquests àmbits. 

Fins ara, estudiants amb aquest perfil havien de cursar els dos graus per separat, amb una càrrega lectiva de 480 ECTS. Ara poden obtenir ambdós títols superant 419,5 ECTS, amb un pla d’estudis adaptat.