Preinscripció i matrícula

Preinscripció Del 31 de maig al 7 de setembre
Resolució de sol·licituds A partir del 7 de juny
Matrícula De l'1 al 15 de setembre 

En fer la preinscripció als cursos de formació continua, l'aspirant ha d'avançar un import corresponent al 10% de l’import total del curs. Aquest import es descomptarà de la matrícula. Només en el cas que no sigui acceptat, es retornarà el 50%. Si l'aspirant renuncia a la formalització de la matrícula, no es retorna l'import. 

Procediment

  1. Accediu al formulari de preinscripció.
  2. Doneu-vos d'alta com a usuari/a.
  3. Seleccioneu el curs que sigui del vostre interès.
  4. Indiqueu les dades del compte corrent on caldrà retornar el 50% de l'import de la preinscripció en cas de no ser acceptats.
  5. Reviseu el full de pagament.
  6. Feu el pagament dins dels terminis establerts.
  7. Envieu la documentació requerida durant el període de preinscripció.

Alguns cursos permeten realitzar el pagament de la matrícula en dos terminis. Consulteu si es dóna el cas.

L’Esmuc ha establert acords amb  “la Caixa” per a la concessió de préstecs per l’import de la matrícula.

 

Règim de preus

Concepte Import
Validació, reconeixement i transferència de crèdits:
•     Preu per crèdit validat 100% del preu del crèdit
•     Sol·licitud de validació i reconeixement 100% del preu del crèdit
Assegurança obligatòria 22 €
Material divers 11 €
Certificació acadèmica 24 €
Altres certificacions 11 €