Instruments de la música clàssica i contemporània

L’objectiu del curs de formació continuada en Instruments de la música clàssica i contemporània és bàsicament professionalitzador.

S'adreça a estudiants i professionals que posseeixin un títol superior d’instrument, o acreditin trobar-se en aquest nivell, que vulguin completar i/o aprofundir en la seva formació o preparar un projecte concret.

 

Direcció i professorat

Coordinadors del curs

David Albet - Instruments orquestrals

Adolf Pla - Instruments no orquestrals 

Acordió Blai Navarro
Arpa Magdalena Barrera
Cant Francesc Garrigosa, Assumpta Mateu, Margarida Natividade, Mireia Pintó, Enedina Lloris
Clarinet Josep Fuster, Joan Enric Lluna
Clarinet/clarinet baix Xavier Castillo
Contrabaix Jonathan Camps, Uxia Martínez
Fagot Guillhaume Santana
Flauta Júlia Gallego, Albert Mora, Vicens Prats
Guitarra Àlex Garrobé, Laura Anne Young
Oboè Xavier Blanch, Dolors Chiralt, Eduardo Martínez
Orgue Óscar Candendo
Percussió Miquel Bernat, Lorenzo Ferrándiz, Grati Murcia, Ramon Torramilans
Piano Xavier Barbeta, Vladislav Bronewetzky, Jordi Camell, Jean François Dichamp, Denis Losev, Jordi Masó, Adolf Pla, Pierre Réach, Rafael Salinas
Saxòfon Luis Ignacio Gascón
Trombó Daniel Perpiñán
Trombó baix Raúl García
Trompa José Vicente Castelló, Javier Bonet
Trompeta Mireia Farrés, Àngel Serrano
Tuba/bombardí Pablo Fernández
Viola Jonathan Brown, Ashan Pillai, Yuval Gotlibovich
Violí Raquel Castro, Kai Gleusteen, Vlad Stanculeasa, Vera Martínez Mehner, Helena Sauté, Yuri Volguin
Violoncel Damià Martínez, Cristoforo Pestalozzi, Josep Mor

El Departament de Música Clàssica i Contemporània pot oferir als estudiants la participació en els seus conjunts de música de cambra i als Grans Conjunts de l’Esmuc. En el cas que l’estudiant hi estigui interessat, s’ha de comprometre a tot el que aquesta participació comporta (horaris de classe/assajos, concerts, audicions, etc.)

 

Durada, calendari i preus

El curs s'imparteix durant el període d'octubre de 2021 a juny de 2022, en les següents opcions:

Hores ECTS Preu
10 10 1.317 €
20 20 2.392 €
25 25 2.957 €
20+10 30 3.067 €
30 30 3.542 €

 

Requisits específics

Cal acreditar el Grau Superior de Música. En el cas de no tenir-lo, cal demostrar el propi nivell de coneixement i estudis musicals mitjançant les titulacions corresponents.

Els candidats hauran d'enviar un enllaç a Dropbox o canal Yotube, o bé un DVD amb una interpretació d'una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d'una obra complexa, amb l'instrument amb el qual fan la preinscripció.  

L'enllaç s'ha d'enviar per correu electrònic al coordinador/a corresponent

El professor/a podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.