Instruments de la cobla

L’objectiu del curs de formació continuada en Instruments de la cobla és professionalitzar i aprofundir en la formació instrumental d’estudiants i professionals que volen ampliar els seus coneixements. El curs es completa amb el desenvolupament d’un projecte interpretatiu o en l’aprofundiment d’algun aspecte relacionat amb l’instrument.

S'adreça a estudiants i professionals que posseeixin un títol superior d’instrument, o acreditin trobar-se en aquest nivell, que vulguin completar i/o aprofundir en la seva formació o preparar un projecte concret.

 

Direcció i professorat

Coordinador del curs Joan Asensio
Flabiol i tamborí Marcel Sabaté
Tible Jordi Vilaró
Tenora Jordi Figaró
Fiscorn Josep Moliner

El Departament de Música Tradicional pot oferir als estudiants la participació en els seus conjunts i als Grans Conjunts de l’Esmuc. En el cas que l’estudiant hi estigui interessat, s’ha de comprometre a tot el que aquesta participació comporta (horaris de classe/assajos, concerts, audicions, etc.)

 

Durada, calendari i preus

El curs s'imparteix durant el període d'octubre de 2021 a juny de 2022, en les següents opcions:

Hores ECTS Preu
10 10 1.317 €
20 20 2.392 €
25 25 2.957 €
30 30 3.542 €

 

Requisits específics

Cal acreditar el Grau Superior de Música. En el cas de no tenir-lo, cal demostrar el propi nivell de coneixement i estudis musicals mitjançant les titulacions corresponents.

Els candidats hauran d'enviar un enllaç a Dropbox o canal Yotube, o bé un DVD amb una interpretació d'una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d'una obra complexa, amb l'instrument amb el qual fan la preinscripció.  

L'enllaç s'haurà d'enviar per correu electrònic a: departament.tradicional@esmuc.cat

El professor/a podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.