Oferta de cursos d'extensió

2021-2022

Història de la música del segle XVII
3 ECTS | Febrer - Maig 2022
Dimarts i dijous, 11.00 - 12.30
Professor: Dr. Rubén López Cano

Objectius del curs: distingir els principals estils, gèneres i llenguatges de les músiques del segle XVII; conèixer els principals compositors i obres d'aquest segle; relacionar les principals corrents i estètiques de la música amb les d'altres arts i el pensament filosòfic i científic de l'època. 

Continguts del curs: el teatre musical; el madrigal i la música vocal de cambra; música religiosa; gèneres instrumentals; teoria dels afectes i retòrica de la música; música a Espanya.

Història de la música del segle XIX
3 ECTS | Setembre 2021- Gener 2022
Dilluns i dimecres, 9.30 - 11.00
Professor: Dr. Luca Chiantore
Història de la música del segle XVIII
3 ECTS | Febrer - Maig 2022
Dilluns i dimecres, 11.00 - 12.30
Professor: Dr. Marc Heilbron
Història de la música del segle XX i XXI
3 ECTS | Febrer - Maig 2022
Grup 2A: Dilluns i dimecres, 12.00 - 14.00
Professora: Dra. Anna Costal
L'assignatura permet conèixer els principals compositors, corrents estilístics, tècniques poètiques i obres musicals del període en relació a processos artístics i pensaments filosòfics i científics coetanis, alhora que dóna eines per desenvolupar actituds crítiques en l'anàlisi de fonts documentals i respecte problemes estètics i socials de la música contemporània.
Història de l'òpera
3 ECTS | Febrer - Maig 2022
Dilluns i dimecres, 9.30 - 11.00
Professor: Dr. Marc Heilbron
Una història de l’òpera des dels orígens fins a l’actualitat que explica les claus per entendre les obres del gran repertori de compositors com Monteverdi, Händel, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Puccini, Strauss o Britten. Es comenten diferents exemples audiovisuals per analitzar la veu i la dramatúrgia musical. L’assignatura és una bona via d’introducció al context social i cultural de la creació i el desenvolupament d’aquest gènere artístic de més de 400 anys d’història.
Història de la música de l'edat mitjana
3 ECTS | Setembre 2021- Gener 2022
Professor: Juan Carlos Asensio
Dijous, 15.00 - 16.30 i divendres, 12.30 - 14.00
Música i cultura I
3 ECTS | Setembre 2021 - Maig 2022
Grup B. Dilluns, 16.30 - 17.00/ Grup E, Dimarts, 15.00 - 16.30
Professor: Dr. Josep Pujol
Música i cultura II
3 ECTS | Setembre 2021 - Maig 2022
Grup E. Dimarts, 16.30 - 18.00
Professor: Dr. Marc Heilbron
Música i cultura III
3 ECTS | Setembre 2021- Gener 2022/Febrer – Maig 2022
Grup 1A Dimarts i dijous, 11.00 – 12.30 / Grup 2B, Dimarts i dijous, 15.00 - 16.30
Professorat: Horacio Curti, Dr. Gianni Ginesi
A partir de l'orientació de l'oïda cap a exemples sonors i visuals d'altres cultures, l'assignatura estudia la música com a fenomen cultural, de manera que al final es proposa una mirada musical renovada de l'entorn musical propi. Es tracten de manera monogràfica exemples provinents de les músiques balineses, indostàniques, sardes i japoneses, entre altres.
Música tradicional catalana
3 ECTS |  Febrer - Maig 2022
Dilluns i dimecres, 11.00 - 12.30 
Professora: Dra. Anna Costal
L'assignatura promou el coneixement dels principals gèneres i formes de la música tradicional catalana, al mateix temps que repassa els noms més destacats que han dedicat les seves investigacions a documentar-la i a estudiar-la. S'analitzen tant els processos històrics com els socials que faciliten la comprensió de les relacions entre la música i les dinàmiques identitàries i culturals catalanes.
Músiques tradicionals del món I
3 ECTS | Setembre 2021- Gener 2022
Dilluns i dimecres, 11.00 - 12.30
Professor: Dr. Gianni Ginesi
Estètica I
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Grup 1A. Dimarts, 10.00 - 12.00 / Grup 1B. Dimarts, 12.00 - 14.00 / Grup 1 D, Dimecres 15.00 - 17.00 / Grup 1E, Dimarts, 15.00 - 17.00
Professorat: Dr. Rubén López Cano, Dr. Marc Heilbron
Estètica II
3 ECTS | Febrer – Maig 2022
Grup 2A. Dilluns, 5.00 - 17.00 / Grup 2B. Dilluns, 17.00 - 19.00 / Grup D. Dimarts, 12.00 - 14.00 / Grup E. Dimarts, 15.00-17.00
Professorat: Dr. Luca Chiantore
Desenvolupament professional
3 ECTS | Febrer – Maig 2021
Grup 2, Dimarts i dijous, 9.30 - 11.00 / Grup 2B, Dimarts i dijous, 11.00 - 12.30
Professorat: Ester Bonal, Xavier Fina
Dimensió econòmica del sector musical
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Dimarts, 17.00 -19.00
Professor: Jordi Alomar
Distribució i comercialització de continguts musicals
3 ECTS | Febrer – Maig 2022
Dimarts, 15.00 - 17.00 
Professor: D. Cardenal
Dret I
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Dijous, 17.00 - 19.00 
Professor: A. Sampablo
Drets de propietat intel·lectual
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Dimarts, 17.00 - 19.00 
Professor: E. Enrich
Emprenedoria i creació d'empreses
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Dijous, 10.00 - 12.00
Professor: Xavier Fina
Fonaments de musicoteràpia
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Dimarts, 8.00 - 11.00  
Professora: Dra. Melissa Mercadal
Gestió de centres educatius
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Divendres, 12.00 - 14.00 
Professora: Núria Sempere
Gestió de projectes comunitaris
3 ECTS | Febrer – Maig 2022
Divendres, 12.00 - 14.00 
Professora: Núria Sempere
Gestió d'equips
3 ECTS | Febrer – Maig 2022
Dimarts, 8.00 - 10.00
Professor: Joan Fargas
Gestió i planificació pressupostària
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Divendres, 9.30 - 12.30
Professor. David Regalado
L'entorn empresarial
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Dijous, 15.00 - 17.00
Professor: Joan Oller
Marc públic i institucional de la música
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Dimarts, 12.30 - 14.30
Professor: Xavier Fina
Música i comunicació en l'entorn global
3 ECTS | Febrer – Maig 2022
Dijous, 8.00 - 10.00
Professor: Xavier Fina
Patrocini i mecenatge
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Dimecres, 17.00 - 19.00
Professor: Oriol Aguilà
Producció aplicada a la indústria musical
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Dimarts, 15.00 - 17.00
Professor: David Cardenal
Programació musical
3 ECTS | Febrer – Maig 2022
Dimecres, 15.00 - 17.00
Professor: Joan Oller
Tècniques de comunicació
3 ECTS | Setembre 2021– Gener 2022
Dimarts, 8.00 - 11.00
Professora: Judith Pi